Danh sách giảng viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp học kỳ 1 - năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017
gvcn16
 
Khoa Thương mại

KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn