Phòng Tư vấn Tuyển sinh

Thành lập

Phòng Tư vấn Tuyển sinh được thành lập  để thực hiện việc tuyển sinh trong năm của Nhà trường; theo Quyết định số 131/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tổ chức nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh trên website tuyển sinh.
  • Biên soạn các ấn phẩm tuyển sinh.
  • Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh.
  • Tổ chức các kênh tư vấn tuyển sinh (trực tiếp, điện thoại, email, facebook, cộng tác viên, video truyền hình).
  • Tổ chức các sự kiện tuyển sinh (hội thảo tuyển sinh, hội thảo kết nối, chuyên đề,…).
  • Thực hiện các chương trình PR và quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Thông tin liên hệ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Thị Mến

Văn phòng: 104B – 102C, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38374596

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn