Phòng Phục vụ Học đường Cơ sở 2

Thành lập

Phòng Phục vụ học đường Cơ sở 2 được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Phục vụ học đường 2 và Phòng Phục vụ học đường 4 (ra đời năm 2003), theo Quyết định số 128/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập và làm việc.
  • Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.
  • Thực hiện công tác vệ sinh môi trường.
  • Quản lý, trang bị và bảo đảm khai thác tốt toàn bộ thiết bị kỹ thuật và các phương tiện khác phục vụ đào tạo, điều hành bao gồm: điện, cấp nước, thoát nước, điện thoại, thiết bị phòng giảng, văn phòng, âm thanh và thiết bị chiếu sáng,…
  • Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quyết định của Nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Thông tin liên hệ

Trưởng phòng: Ông Lê Văn Sĩ

Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Ái Thu

Văn phòng: 103E – 106E, 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162391

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn