Phòng Kỹ thuật Tin học

Thành lập

Phòng Kỹ thuật Tin học được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tin học (được thành lập năm 2008), theo Quyết định số 126/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị của Nhà trường thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc.

Xây dựng, quản lý và vận hành trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng thông tin, các phòng máy thực hành mô phỏng của Nhà trường. Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu của Nhà trường vận hành thông suốt và hiệu quả.

Triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ giảng viên, sinh viên; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Thông tin liên hệ

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thế Vinh

Văn phòng: 702A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39208783

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn