Phòng Tài chính Kế toán

Thành lập

Phòng Tài chính - Kế toán được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kế toán và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới; theo Quyết định số 130/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Quản lý tài chính, tài sản theo Quy chế tài chính của Nhà trường và các quy định của pháp luật hiện hành.
  • Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho các hoạt động đào tạo, điều hành, đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Nhà trường.
  • Thực hiện công tác kế toán, thống kê và các công việc liên quan đến tài chính; đề xuất phương hướng, biện pháp quản lý tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Thông tin liên hệ

Trưởng phòng: CN. Phạm Văn Lễ

Phó Trưởng phòng: CN. Cao Thị Hồng Hạnh

Văn phòng: 105B – 106B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38368932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn