Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực

Thành lập

Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực được thành lập lại theo Quyết định số 124/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng:

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự; quản lý cơ sở vật chất; công tác thi đua khen thưởng của Trường.

Nhiệm vụ:

  • Tổ chức thực hiện các vấn đề thuộc về chính sách quản trị nhân sự, lao động, tiền lương; tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.
  • Quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ người lao động.
  • Thống kê, tổng hợp cơ sở vật chất và các mặt hoạt động của trường theo yêu cầu.
  • Theo dõi, tổng kết công tác thi đua khen thưởng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

Thông tin liên hệ

Trưởng phòng: ThS. Bùi Thế Bảo

Phó Trưởng phòng: CN. Huỳnh Quốc Trung

Văn phòng: 203B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38361412

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn