Phòng Đối ngoại

Thành lập

Phòng Đối ngoại được thành lập lại theo Quyết định số 122/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến hoạt động đối ngoại của Trường.
  • Tổ chức các mối quan hệ giữa Trường với các tổ chức khác ở trong và ngoài nước:

- Quan hệ hợp tác trong nước: với Bộ chủ quản, với các Bộ, Ban, Ngành khác ở trung ương và địa phương; với các trường bạn; với các công ty, cơ quan nơi sinh viên thực tập và học tập; với cơ quan, tổ chức trong nước có khả năng tạo việc làm và tài trợ cho sinh viên.

- Quan hệ hợp tác quốc tế: tổ chức mối quan hệ hợp tác với các trường và đơn vị nước ngoài theo định hướng chiến lược của Trường.

  • Quản lý các hoạt động đào tạo liên kết và dự án hợp tác quốc tế của Trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trường.

Thông tin liên hệ

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng: ThS. Lê Viết Thắng

Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Ngọc Thiên Hương

Văn phòng: 204A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38372794

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn