Phòng Đào tạo

Thành lập

Phòng Đào tạo là phòng chức năng được thành lập ngay từ những ngày đầu Trường ra đời; từng bước trưởng thành theo sự phát triển của Trường. Phòng được thành lập lại theo Quyết định số 120/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng và phát triển công tác đào tạo bậc đại học.
  • Tổ chức các kỳ tuyển sinh bậc đại học hàng năm.
  • Quản lý chương trình đào tạo bậc đại học: tổng hợp và điều phối tiến độ thực hiện chương trình đào tạo của các ngành, theo dõi công tác tổ chức rà soát, cập nhật chương trình đào tạo.
  • Xây dựng và điều phối việc triển khai các kế hoạch về tổ chức đào tạo bậc đại học: kế hoạch giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp.
  • Kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra ở các hệ đào tạo và các loại hình đào tạo bậc đại học.
  • Quản lý công tác học vụ bậc đại học: quản lý biến động sinh viên, quản lý điểm, giám sát công tác học vụ ở các khoa.
  • Tổng hợp và theo dõi việc thực hiện quy đổi giờ sư phạm và đề xuất các chi phí về hoạt động đào tạo.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thông tin liên hệ

Phó Hiệu trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng: ThS. Võ Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thu Hiền

Phó Trưởng phòng: CN. Bùi Thị Thiện

Văn phòng: 103B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38369640 – 08. 38364954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn