Khoa Kế toán Kiểm toán

Thành lập

Năm 2008, khoa Kế toán Kiểm toán được tách ra từ khoa Tài chính Kế toán.

Ngày 05/7/2016, Hội đồng Quản trị Trường Đại học Văn Lang đã ra Quyết định số 109/QĐ/VL-HĐQT thành lập lại khoa Kế toán Kiểm toán.

ke toan kiem toanTập thể CB-GV-NV Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tầm nhìn

Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Văn Lang sẽ trở thành một tổ chức đào tạo ngành Kế toán có chất lượng cao trong nước và khu vực.

Sứ mạng

Đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước lực lượng lao động có kiến thức vững vàng và kỹ thuật cần thiết để có thể làm việc được ngay, có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Mục tiêu

1.Chương trình đào tạo sẽ phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất về lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế thông qua chương trình đào tạo mô phỏng kế toán.

2. Chương trình đào tạo có tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước.

3. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa Kế toán Kiểm toán sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm nhân lực kế toán của các tổ chức doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Giá trị cốt lõi

1. Cam kết cung cấp dịch vụ đào tạo có chất lượng.

2. Cam kết đào tạo sinh viên có những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao.

3. Lấy sinh viên làm trung tâm.

4. Phương pháp giảng dạy có tính hệ thống, chặt chẽ, sáng tạo, kết hợp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao kỹ năng ra quyết định cho sinh viên.

5. Không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên.

6. Mở rộng quan hệ với cộng đồng và doanh nghiệp.

7. Đánh giá cao những ý tưởng và ý kiến đa chiều.

8. Chú trọng đến tính toàn cầu.

9. Chuẩn đầu ra được đánh giá và liên tục cải tiến cho phù hợp với thực tế.

Trách nhiệm

1. Cung cấp cho sinh viên:

 • Một nền tảng giáo dục vững chắc về lý thuyết và thực hành kế toán để chuẩn bị cho sự thành công trong nghề nghiệp ở các vị trí như chuyên gia kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập; chuyên gia kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức không vì lợi nhuận; cũng như liên quan đến nghiên cứu sau đại học.
 • Một môi trường học tập đề cao các tiêu chuẩn đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.
 • Cơ hội học tập kinh nghiệm thực tế để kết nối lý thuyết và thực hành kế toán và tạo thuận lợi cho quá trình chuyển biến từ một sinh viên trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp.
 • Một viễn cảnh toàn cầu về các vấn đề kế toán thông qua việc học tập và giảng dạy trên giảng đường và cả trong thực tiễn tại các doanh nghiệp, kể cả các chương trình nghiên cứu ở nước ngoài.

2. Đóng góp các sản phẩm trí tuệ bằng các công trình nghiên cứu khoa học thông qua việc kết hợp rộng rãi với các đối tác bên ngoài. Các sản phẩm này có thể vận dụng trong môi trường học thuật cũng như trong môi trường thực tiễn. Những đóng góp này cũng bao gồm các nghiên cứu liên ngành được thiết kế để nâng cao hiệu quả học tập cũng như phúc lợi của sinh viên, giảng viên và các chuyên gia kế toán.

3. Duy trì quan hệ chặt chẽ, thông tin liên tục và thỏa thuận hợp tác với cộng đồng kế toán bên ngoài bao gồm các doanh nghiệp cũng như các tổ chức đào tạo nghề nghiệp và các hiệp hội nghề nghiệp, như một phương cách để giải quyết các nhu cầu phát triển của ngành nghề và nâng cao kinh nghiệp học tập cho sinh viên.

Đào tạo

1. Ngành đào tạo: Kế toán

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

4. Mục tiêu đào tạo:

 • Ngành Kế toán đào tạo cử nhân kinh tế có hiểu biết về chính trị; có phẩm chất nhân văn; có đạo đức và ý chí; có khả năng tự học và sáng tạo; có năng lực về chuyên môn; nắm vững những kiến thức cơ bản về khói ngành kinh doanh và quản lý; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt; có khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong mọi loại hình doanh nghiệp, trong các bộ, ngành chức năng, các học viện, trường đại học, trường cao đẳng và tổ chức phi lợi nhuận.
 • Ngoài mục tiêu trang bị kiến thức, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng rèn luyện năng lực thực tiễn, kỹ năng mềm, để đảm bảo sinh viên ra trường là làm việc được ngay, nhanh chóng hòa nhập với xã hội và không bỡ ngỡ trước công việc thực tế.

5. Chương trình tổng quan:

 • Chương trình được thiết kế theo hướng mở, tạo tính linh hoạt cho người học. Chương trình không tách ngành hẹp thành kế toán và kiểm toán. Sinh viên được trang bị những kiến thức, tư duy nền tảng trong cả lĩnh vực kế toán và tài chính nhằm mục đích sau khi ra trường, các em có thể làm việc trong cả hai lĩnh vực kế toán và kiểm toán một cách linh hoạt.
 • Chương trình chú trọng đến tính hội nhập quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội làm việc trong các công ty đa quốc gia.
 • Nét đặc trưng và nổi bật nhất của chương trình đào tạo là tập trung theo hướng chuyên sâu về kế toán; trang bị bổ sung các kiến thức về tài chính, thuế, quản trị kinh doanh; đồng thời thực hiện nghiêm túc phương châm “học đi đôi với hành” bằng cách lồng ghép chặt chẽ kiến thức lý thuyết và thực tế hoạt động kế toán, kiểm toán, khai báo thuế và phân tích báo cáo tài chính thông qua các học phần như “Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp”, “Mô phỏng khai báo thuế”, “Thực hành kiểm toán phần hành”, “Phân tích báo cáo tài chính” theo phương pháp nghiên cứu tình huống kinh doanh cụ thể, trên các bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp. Người học được tham gia thảo luận, tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề về thực tiễn hoạt động kế toán, kiểm toán, các buổi định hướng nghề nghiệp với các chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán được thiết kế dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới (ở Mỹ, Anh, Úc,…) và chương trình đào tạo của các hiệp hội nghề nghiệp (như CPA VN, ACCA, CIMA,…).

6. Phương pháp giảng dạy:

Khoa luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy – học và nghiên cứu khoa học.

Là một trong những khoa tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy – học, khoa Kế toán Kiểm toán đã vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới nhằm thúc đẩy sinh viên nâng cao tính chủ động trong học tập, nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, lấy sinh viên làm trung tâm. Những phương pháp giảng dạy mới mà khoa Kế toán Kiểm toán đã áp dụng như: giảng dạy thông qua moodle để sinh viên thảo luận bài học trước khi đến lớp; sử dụng hình thức kiểm tra nhanh, kiểm tra thường xuyên để đánh giá việc chuẩn bị bài của sinh viên trước khi đến lớp; tổ chức cho sinh viên thuyết trình, làm bài tập lớn theo nhóm để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm; tổ chức cho sinh viên viết tiểu luận môn học để giúp sinh viên phát triển năng lực nghiên cứu, kỹ năng tìm kiếm tài liệu, trình bày văn bản; tăng cường các môn học thực hành, mô phỏng để giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy tại khoa Kế toán Kiểm toán được sinh viên hưởng ứng tích cực; tạo động lực học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Từ đó, chất lượng đầu ra của sinh viên ngành Kế toán được xã hội đánh giá cao, sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.
Những năm qua, sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ; một số đạt được giải thưởng cao ở cấp bộ.

7. Triển vọng nghề nghiệp

Kế toán là ngành nghề phổ biến, thông dụng, có tính ổn định cao. Đây không phải là ngành thời thượng bởi bất kỳ doanh nghiệp nào, thuộc loại hình gì cũng phải có ít nhất một nhân viên kế toán. Mặt khác, đặc điểm của người học kế toán là có thể làm được những công việc của các lĩnh vực khác có liên quan như tài chính, kinh doanh; nhưng ngược lại, những người tốt nghiệp từ các ngành khác khó có thể làm được kế toán.

Để tạo cơ hội cho sinh viên dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, khoa Kế toán Kiểm toán và Nhà trường nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp như: hợp tác đào tạo trong lĩnh vực kế toán, tài chính với các hiệp hội nghề nghiệp uy tín; nâng cao tính thực tiễn, thực hành cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường. Vì vậy, sinh viên tự tin, có khả năng cạnh tranh khi tham gia ứng tuyển ở các công ty lớn trong nước, các công ty đa quốc gia.

Năm 2007, khoa Kế toán Kiểm toán ký kết hợp tác đào tạo với Phòng Thương mại và Công nghiệp Luân Đôn (LCCI) trong lĩnh vực tài chính kế toán. Đây là bằng cấp có giá trị quốc tế, được hơn 120 quốc gia trên thế giới công nhận. Đến nay, hàng trăm sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán đã nhận bằng và chứng chỉ LCCI; có cơ hội làm việc trong môi trường khu vực và quốc tế. Hiện nay, sinh viên khoa Kế toán Kiểm toán Văn Lang đã có mặt ở hầu hết các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Big Four) như PricewaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Ernst & Young (E & Y), và Deloitte.

Năm 2016, khoa Kế toán Kiểm toán ký kết, hợp tác đào tạo với ACCA. Đây là bước phát triển mới của khoa trong quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế.
Từ năm 2003, khoa đưa vào chương trình đào tạo học phần “Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp”, với mục đích đưa thực tiễn vào trường học. Mô phỏng kế toán là một trong những chương trình học hiện đại và thiết thực dành cho sinh viên. Tại phòng mô phỏng, sinh viên có thể thực hiện tất cả các thao tác, công việc của một nhân viên kế toán, tài chính thực thụ như: kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán hàng tồn kho,… cho đến kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính. Điều này giúp sinh viên tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để tự tin làm việc chính thức tại doanh nghiệp sau khi ra trường.

Ngay tại thời điểm thực tập tốt nghiệp, 30% sinh viên của khoa đã được các công ty, ngân hàng mời về làm việc. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, hầu hết các sinh viên đều có việc làm tốt, đúng chuyên ngành.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể ứng tuyển vào các vị trí: kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc; trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu khoa học, có thể tham gia giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo chuyên ngành. Sinh viên cũng có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; có thể học và thi lấy chứng chỉ hành nghề về kế toán, kiểm toán, thuế (CPA, ACCA) theo quy định.


Cơ cấu tổ chức

Co cau khoa ke toan kiem toan


Thông tin liên hệ:

Văn phòng khoa: C606, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa: GVC. TS. Nguyễn Cửu Đỉnh

Điện thoại: 08.35161126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn