Trung tâm Ngoại ngữ

Thành lập

Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016; là đơn vị đào tạo ngắn hạn theo một số chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức cho sinh viên, cán bộ nhân viên các cơ quan, công ty trong và ngoài nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Thông tin liên hệ

Giám đốc: ThS. Đỗ Vân Hùng

Điện thoại: 08.38386018


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn