Các khoa, trung tâm, viện đào tạo - Các Phòng chức năng

Khoa Công nghệ Thông tin (Faculty of Information Technology)

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Phần mềm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 701C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38368609-08.38372992

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://cntt.vanlanguni.edu.vn


Khoa Ngoại ngữ (Faculty of Foreign Languages)

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 601C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38365177

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Kiến trúc – Xây dựng (Faculty of Architecture & Construction)

Thông tin đào tạo
1.Ngành Kiến trúc

Thời gian đào tạo: 5 năm

Văn bằng: Kiến trúc sư

2.Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Thời gian đào tạo: 4.5 năm

Văn bằng: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 401C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38371437 – 08.39207181

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Công nghệ Sinh học (Faculty of Biological Technology)

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Sinh học

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 302B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38374647

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường (Faculty of Enviromental Technology) 

Thông tin đào tạo
1. Ngành đào tạo bậc đại học: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

2. Ngành đào tạo bậc sau đại học: Kỹ thuật Môi trường

Thời gian đào tạo: 2 năm

Văn bằng: Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 306B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38365317

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Kỹ thuật Nhiệt Lạnh (Faculty of Electro-Refrigeration Technology) 

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt

Thời gian đào tạo: 4.5 năm

Văn bằng: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 201C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38367717

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (Faculty of Industrial Art)

Thông tin đào tạo
1. Ngành Thiết kế Đồ họa

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Đồ họa

Chuyên ngành Đồ họa Tương tác: đào tạo từ năm 2014, thuộc ngành Thiết kế Đồ họa

2. Ngành Thiết kế Nội thất

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Nội thất

3. Ngành Thiết kế Thời trang

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Thời trang

4. Ngành Thiết kế Công nghiệp

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Công nghiệp

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: A103, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35164249

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://mythuat.vanlanguni.edu.vn


Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông (Faculty of Public Relation and Media Communication) 

Thông tin đào tạo
1. Ngành Quan hệ công chúng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Quan hệ công chúng

2. Ngành Văn học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân Văn học

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162394

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Khoa Tài chính Ngân hàng (Faculty of Finance Banking) 

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C206, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162396

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Du lịch (Faculty of Tourism) 

Thông tin đào tạo
1. Ngành Quản trị Khách sạn

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị Khách sạn

2. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C306, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162393

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn


Khoa Quản trị Kinh doanh (Faculty of Business Administration) 

Thông tin đào tạo
1. Ngành đào tạo bậc đại học: Quản trị Kinh doanh

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh

2. Ngành đào tạo bậc sau đại học: Quản trị Kinh doanh

Thời gian đào tạo: 2 năm

Văn bằng: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C406, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162390

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Thương mại (Faculty of Commerce)

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Kinh doanh Thương mại

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Kinh doanh Thương mại

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C506, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162395

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khoa Kế toán – Kiểm toán (Faculty of Accounting & Auditing)

Thông tin đào tạo

Ngành đào tạo: Kế toán

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: C606, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35161126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ktkt.vanlanguni.edu.vn


Khoa Khoa học cơ bản

Tổ chức

1. Bộ môn Lý luận chính trị

2. Bộ môn Luật

3. Bộ môn Khoa học tự nhiên

4. Bộ môn Kinh tế cơ bản

5. Bộ môn Giáo dục thể chất

Thông tin liên hệ

Văn phòng khoa: 207B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38372371

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trung tâm Ngoại ngữ 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: E104, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38386018

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Dạy nghề Kỹ thuật cao (Center for Hightech Vocational Training – CVT)

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35164250

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Văn hóa – Nghệ thuật (Culture and Artistic Research Training Institutes)

Văn phòng: Tầng trệt dãy A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38372059

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://carti.vanlanguni.edu.vn 


 Trung tâm Đào tạo Quốc tế (International Training Center –ITC) 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: Tầng trệt dãy A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38372040

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://itc.vanlanguni.edu.vn


Các phòng, trung tâm chức năng

Phòng Đào tạo

Được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 103B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38369640 – 08.38364954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Đào tạo Sau đại học

Được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38432478

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo 

Được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 201C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38373620

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn/


 Phòng Đối ngoại 

Được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 204A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38372794

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Tài chính – Kế toán

Được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 105B – 106B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38368932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực 

Được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 203B – 205B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38361412

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Kỹ thuật Tin học 

Được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 702A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

C204 – C304, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39208783

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Công tác Sinh viên 

Được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39207867

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Tư vấn Tuyển sinh 

Được thành lập theo Quyết định số 131/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 101C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38374596

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

Được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 304B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Hành chính 

Được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 101A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38367933

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Phục vụ học đường cơ sở 1

Được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 501C- 602A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38369511 – 08.38385174 – 08.38372367

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Phục vụ học đường cơ sở 2 

Được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: E103 – E106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35162391 – 08.35162512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trung tâm Thông tin – Thư viện

Được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ/VL-HĐQT, ngày 05/7/2016.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 104B – Tầng trệt, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

 C201, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38373741 – 08.38369839 – 08.35160679

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Các tổ chức chính trị, đoàn thể

Đảng bộ

Chi bộ đảng Trường Đại học Văn Lang được thành lập vào tháng 4/1997 với 6 đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường.

 • Tháng 10 năm 2000, chi bộ được nâng cấp thành đảng bộ, gồm 38 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ cơ sở.
 • Tháng 01 năm 2003, đảng bộ gồm 49 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tháng 3 năm 2008, đảng bộ có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tháng 01/2017, đảng bộ có 92 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tổ chức Đảng tại Trường Đại học Văn Lang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nuwocs; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy phối hợp chặt chữ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu; lãnh đạo sát sâu công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để xây dựng, phát triển Trường.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 206A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh


Công đoàn

 • Tháng 02/1996, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường lâm thời gồm 5 thành viên.
 • Tháng 6/1998, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 1 (1998 – 2000) của Trường được tổ chức.
 • Công đoàn Trường Đại học Văn Lang cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập để xây dựng, phát triển Trường. Đồng thời, Công đoàn Trường là tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong Trường.
 • Tháng 01/2017, Công đoàn Trường có 495 công đoàn viên tham gia sinh hoạt.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 101A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh


Đoàn Thanh niên

 • Ngày 16/11/1995, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn Lang. Ngày 20/11/1995, Lễ Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Trường được tổ chức tại hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.
 • Ngày 12/02/2000, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định nâng Đoàn Trường Đại học Văn Lang từ đoàn cấp cơ sở lên tương đương cấp quận, huyện.
 • Trong quá trình hoạt động, Đoàn Trường đã thể hiện được vai trò của mình: động viên phong trào đoàn viên, sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”; là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của sinh viên.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38374629


Hội Sinh viên

 • Tháng 01 năm 2002, Hội Sinh viên Trường Đại học Văn Lang chính thức được thành lập. Hội Sinh viên Trường luôn sát cánh cùng Đoàn Trường trong các hoạt động, phong trào sinh viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham mưu về công tác sinh viên cho Nhà trường; thiết kế và tổ chức các chương trình hoạt động phong trào phù hợp cho đông đảo sinh viên, dần xây dựng nét đặc trưng của sinh viên Trường.
 • Từ năm học 2009 – 2010, vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường do sinh viên đảm nhiệm.

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38374629

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn