Ban Giám hiệu, Các Giám đốc và BQL Dự án Xây dựng trường ĐH Văn Lang

Ban Giám hiệu

 

 van lang tran thi my dieu

 

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 111A, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Hội đồng quản trị về các hoạt động của Nhà trường theo Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và thực hiện một số nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao phó.

(Theo Thông báo số 112/TB/VL-HĐQT, ngày 27/9/2016 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng Nhà trường)


Các Phó Hiệu trưởng và các Giám đốc Trường Đại học Văn Lang

 van lang vo van tuan
 

THS. VÕ VĂN TUẤN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 101B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách công tác sinh viên, tuyến sinh, tốt nghiệp của Nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

(Theo Quyết định số 32/QĐ-VL, ngày 30/01/2016) 

 

 qMrLeVietThang
 

THS. GVC. LÊ VIẾT THẮNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 204A, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, công nghệ giáo dục và hệ thống thông tin của Nhà trường. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

(Theo Quyết định số 32/QĐ-VL, ngày 30/01/2016)

 

 t.NguyenVanAng

PGS. TS. NGUYỄN VĂN ÁNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 104A, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phụ trách việc quản lý cơ sở vật chất và tài chính.

(Theo Quyết định số 224/QĐ/VL-HĐQT, ngày 06/9/2016)

 

TS. TRẦN XUÂN THẢO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách nghiên cứu, phát triển các mô hình hoạt động đào tạo mới (theo Quyết định số 225/QĐ/VL-HĐQT ngày 01/12/2016)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Quản lý Nhân lực, Văn phòng Hội đồng Quản trị, cập nhật ngày 10/4/2017

 

Các Giám đốc

 van lang duong trong dat

Nhà báo Dương Trọng Dật

Giám đốc phụ trách Tổ chức, Nội vụ và Truyền thông, Trưởng khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông

(Theo Quyết định số 18/QĐ/VL-HĐQT ngày 24/02/2016)

 

 thayTranMinhTam

PGS. TS. Trần Minh Tâm 

Giám đốc phụ trách Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Công nghệ Sinh học

(Theo Quyết định số 19/QĐ/VL-HĐQT, ngày 24/02/2016)

 

 van lang pham dinh phuong 1

TS. Phạm Đình Phương

Giám đốc phụ trách Đào tạo sau đại học và phi chính quy, Trưởng khoa Thương mại

Theo Quyết định số 17/QĐ/VL-HĐQT ngày 24/02/2016

 

Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường ĐH Văn Lang

Được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ/VL-HĐQT, ngày 23/10/2015 của Hội đồng Quản trị, Trường Đại học Văn Lang.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tại ngân hàng theo quy định.

Ban Quản lý hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án: TS. Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Theo Quyết định số 9/QĐ/VL-HĐQT, ngày 20/4/2016)


Nguồn: Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực, cập nhật ngày 30/4/2016.


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn